Aantal offshore windturbines en geïnstalleerd vermogen in Europa | Compendium Kust en Zee