België en Nederland gaan grootste zeewierboerderij ter wereld bouwen tussen windturbines in de Noordzee | Compendium Kust en Zee

België en Nederland gaan grootste zeewierboerderij ter wereld bouwen tussen windturbines in de Noordzee

In de afgelopen jaren zijn er meerdere kleinschalige zeewierinitiatieven opgestart in het Europese kustgebied, met name dichtbij de kustlijn. Grootschalige teelt van zeewier is echter nog niet mogelijk met de huidige stand van teelttechnieken.

In dit project willen bedrijven Seaweed Harvest Nordsea, AtSeaNova, Murre Technologies en GEOxyz de productie van zeewier significant verhogen. Het zeewiercollectief Stichting Noordzeeboerderij en kennisinstellingen Ugent en HZ University of Applied Science zullen hen hierin ondersteunen. Gezamenlijk zullen de partners een grootschalig en geautomatiseerd zeewierteeltsysteem ontwikkelen dat betrouwbaar is op zee, en dat kan worden ingezet binnen de vele windmolenparken die de Noordzee rijk is. Het project draagt hiermee bij aan meervoudig ruimtegebruik van de windmolenparken.

De bedoeling is om in september de boerderij aan land op te bouwen, waarna deze geïnstalleerd wordt tussen de windturbines van het Norther Windpark. Een eerste oogst wordt voorzien voor mei 2021. Het consortium wijst op de vele voordelen van offshore zeewierkweek, zo vereist de praktijk geen meststoffen, wordt er geen extra ruimte in beslag genomen en is zeewier een bron van gezond voedsel. Bovendien is de praktijk klimaatneutraal, waardoor ze ook goed is voor het klimaat.

Het project wordt gecoördineerd door AtSeaNova NV en heeft een totaal budget van 3,4 miljoen euro waarvan de helft gesponsord wordt door Interreg Vlaanderen-Nederland.

Voor meer info over dit project: VrtNWS, Interreg Vlaanderen-Nederland