Registreer nu voor de vooraanstaande conferentie OCEANS – “The Future of the Blue Planet” | Compendium Kust en Zee

Registreer nu voor de vooraanstaande conferentie OCEANS – “The Future of the Blue Planet”

De huidige maatschappij is voor zijn levensonderhoud in grote mate afhankelijk van de oceaan. Zo levert de oceaan ons belangrijke ecosysteemdiensten als voedselvoorziening, klimaatregulatie en zuurstofproductie. Op Europees niveau alleen al, brengen de verschillende ecoysteemdiensten van de oceaan zo’n 566 miljard euro op en voorzien ze werk voor bijna 3,5 miljoen mensen. Deze ecosysteemdiensten staan echter onder toenemende druk (overbevissing, klimaatopwarming, vervuiling, etc.) waardoor het van cruciaal belang is dat er duurzaam mee omgegaan wordt.

Hoe vorm kan gegeven worden aan een mondiale duurzame blauwe economie en hoe dit tegen 2030 kan leiden tot schone zeeën en oceanen vormt het thema van de vooraanstaande conferentie die het Europees Parlement en de Europese Commissie organiseren te Brussel op 19 maart 2019. De conferentie wordt concreet opgebouwd rond de volgende drie thema’s:

1. 1. Vormgeving van het mondiale oceaanbeheer voor de toekomst

2. 2. Een duurzame blauwe economie, vermindering van de druk op de oceaan

3. 3. Het bereiken van een gezonde zee en oceaan tegen 2030
 

Verder zullen ook de resultaten van de inspanningen die EU reeds levert op deze gebieden onder de aandacht worden gebracht met als doel een blijvende inzet op deze fronten te handhaven.

Surf naar volgende pagina voor het programma van de dag en de mogelijkheid tot inschrijven.