SAVE THE DATE: VRIJDAG 7 DECEMBER 2018 Lancering Compendium voor Kust en Zee (2018) & Wetenschappelijke Klankbordgroep van het VLIZ | Compendium Kust en Zee

SAVE THE DATE: VRIJDAG 7 DECEMBER 2018 Lancering Compendium voor Kust en Zee (2018) & Wetenschappelijke Klankbordgroep van het VLIZ

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) stelt op 7 december 2018 de derde versie van het Compendium voor Kust en Zee officieel voor in de Grote Post te Oostende (9u30-12u30). Het lanceringsevent zal opgehangen worden aan het belang van marien onderzoek in Vlaanderen en België en de valorisatie ervan in innovatieve toepassingen of duurzaam marien beleid. Verder zal ook ingegaan worden op de evolutie van het marien onderzoek in de laatste 10 jaar en de noden voor de toekomst.

Na de lunch wordt aansluitend de jaarlijkse Wetenschappelijke Klankbordgroep van het VLIZ georganiseerd die openstaat voor een brede groep van mariene wetenschappers. Tijdens deze vergadering wordt een stand van zaken gegeven van de grote lopende en toekomstige projecten binnen het VLIZ. Tevens zal er ingezoomd worden op de Vlaamse bijdrage aan de United Nations Decade of Ocean Science waarbij het publiek uitgenodigd zal worden om te interageren.

Zowel de lancering van het Compendium voor Kust en Zee als de Wetenschappelijke Klankbordgroep zullen in het Nederlands plaatsvinden. Details over het programma volgen later.

 

Voor meer informatie over het Compendium voor Kust en Zee, contacteer:

Secretariaat Compendium voor Kust en Zee

compendium@vliz.be