Wegwijzer ‘Financieringsinstrumenten' | Compendium Kust en Zee

Wegwijzer ‘Financieringsinstrumenten'

De Wegwijzer 'Financieringsinstrumenten voor Mariene Onderzoeks- en Innovatieprojecten' is gelanceerd op vrijdag 20 februari 2015 tijdens de VLIZ-Jongerencontactdag. Deze publicatie heeft als doel de meest relevante financieringsmogelijkheden voor mariene onderzoeks- en innovatieprojecten op een rij te zetten (Europees, federaal en Vlaams). Van elk financieringsinstrument wordt een korte factsheet gegeven (budget, looptijd, voorgaande financieringsinstrumenten, geografisch bereik, doelgroep, mariene componenten, legale basis, website), alsook een abstract met de algemene doelstellingen en een uitweiding over de mariene component (indien van toepassing). De verwijzing naar de website van het financieringskanaal (webpagina met calls, Belgische/Vlaamse aanspreekpunten, etc.) zorgt ervoor dat geïnteresseerden zich verder kunnen informeren.