Europa presenteert strategie voor offshore hernieuwbare energie | Compendium Kust en Zee

Europa presenteert strategie voor offshore hernieuwbare energie

Om de EU-doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 te helpen verwezenlijken, presenteerde de Europese Commissie vandaag de Europese strategie voor offshore-hernieuwbare energie. In de strategie wordt voorgesteld de Europese offshore-windenergiecapaciteit te verhogen van het huidige niveau van 12 GW tot ten minste 60 GW tegen 2030 en tot 300 GW tegen 2050. De Commissie wil dit tegen 2050 aanvullen met 40 GW aan energie uit de oceanen en andere opkomende technologieën zoals drijvende windenergie en zonne-energie.

Deze ambitieuze groei zal bogen op het enorme energiepotentieel in alle Europese zeebekkens en op de wereldwijde leidende positie van EU-bedrijven in de sector. De strategie dient nieuwe kansen te creëren voor de industrie met groene banen op het hele continent en het mondiale leiderschap van de EU op het gebied van offshore-energietechnologieën versterken. Het moet daarbij ook zorgen voor de bescherming van ons milieu, de biodiversiteit en de visserij.

Om de schaalvergroting van de offshore-energiecapaciteit te bevorderen, gaat de Commissie de grensoverschrijdende samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van langetermijnplanning en -uitrol aanmoedigen. Daartoe moeten de doelstellingen voor de ontwikkeling van offshore hernieuwbare energie worden geïntegreerd in de nationale marien ruimtelijke plannen die de kuststaten tegen maart 2021 bij de Commissie moeten indienen.

De Commissie zal verder in het kader van de herziene TEN-E-verordening ook een kader voorstellen voor de langetermijnplanning van offshore-netwerken, waarbij de regelgevende instanties en de lidstaten in elk zeebekken worden betrokken.

De Commissie schat dat voor de realisatie van dit plan tussen nu en 2050 bijna 800 miljard euro zal moeten worden geïnvesteerd. Om deze investering te helpen genereren en te ontketenen, zal de Commissie:

  • Zorgen voor een duidelijk en ondersteunend rechtskader;
  • Alle relevante middelen helpen mobiliseren om de ontwikkeling van de sector te ondersteunen;
  • Zorgen voor een versterkte toeleveringsketen.

Om de ecologische, sociale en economische effecten van offshore-hernieuwbare energie op het mariene milieu en de economische activiteiten die daarvan afhankelijk zijn, te analyseren en te monitoren, zal de Commissie op regelmatige basis een gemeenschap van overheidsdeskundigen, belanghebbenden en wetenschappers raadplegen. Binnen deze context heeft de Commissie vandaag ook een nieuwe leidraad goedgekeurd voor de ontwikkeling van windenergie en de EU-natuurwetgeving.

De strategie inclusief begeleidende documenten, zijn hier te raadplegen.