Openbare consultatie: Hoe de Blauwe Economie verduurzamen? | Compendium Kust en Zee

Openbare consultatie: Hoe de Blauwe Economie verduurzamen?

DG MARE van de Europese Commissie houdt tot 7 december een openbare consultatie over manieren waarop de Blauwe Economie binnen het kader van de EU Green Deal verder verduurzaamd kan worden.

De blauwe economie omvat alle economische activiteiten die verband houden met zeeën en kusten (bv. scheepvaart & havens, visserij & aquacultuur, kusttoerisme, etc.).

Het doel is om een strategie uit te werken waarbij duurzame producten en diensten geproduceerd worden die in staat zijn de economie post-Corona te herstellen en de klimaatveranderig aan te pakken zonder dat hierbij het mariene milieu of de gezondheid van de oceaan in het gedrang komt.

Voor meer info, klik hier.
Herbekijk de lancering van de openbare consultatie hier.