Think Tank North Sea stelt twee nieuwe werkgroeprapporten en drie beloftevolle nieuwe thema’s voor | Compendium Kust en Zee

Think Tank North Sea stelt twee nieuwe werkgroeprapporten en drie beloftevolle nieuwe thema’s voor

In maart van dit jaar lanceerde de Think Tank North Sea een brede oproep voor thema’s waarover de denktank zich kan buigen in een nieuw visievormingstraject. Na een grondige evaluatie van de ingestuurde voorstellen in de afgelopen weken, schuift de TTNS-stuurgroep drie thema’s naar voor waarvan zij gelooft in de sterke meerwaarde van het opstarten van een visievormingstraject. De drie thema’s zijn (voor de themabeschrijvingen klink op de link)

Rond welk thema uiteindelijk een toekomstvisie (2050) zal opgebouwd worden, kan u mee bepalen. U kan stemmen via volgende link op het thema waarvoor u zich wil engageren om samen met vertegenwoordigers uit het beleid, de privé, het onderzoek en andere geïnteresseerden deze visie vorm te geven. Na deze stemronde zal een werkgroep opgestart worden rond het winnende voorstel.

Hebt u interesse in de werking van zo’n werkgroep of bent u benieuwd tot wat deze samenwerking kan leiden? Bekijk dan even de nieuwe werkgroeprapporten van de vorige thematische cyclus:

-Working with nature: een visie over de beloftevolle mogelijkheden voor de toekomstige ontwikkeling en inzet van mariene ecosysteemdiensten ten behoeve van de maatschappij en de blauwe economie.

-Living with climate change: een visie over hoe de maatschappij van de kustzone kan omgaan met toekomstige klimaatverandering en een hogere zeespiegel, vormgegeven aan de hand van de voornaamste bekommernissen en concrete actiepunten.

Indien u op de hoogte wil blijven van de activiteiten binnen de Think Tank North Sea, kan u zich abonneren  op een mailinglijst.

Voor meer informatie: info@thinktanknorthsea.be