Aandeel woongelegenheden zonder domicilie in de kustzone | Compendium Kust en Zee