Aantal landbouwbedrijven in de kustzone | Compendium Kust en Zee