Aantal mariene peer-reviewed en VABB-publicaties van mariene onderzoeksgroepen naar geografische locatie van het studiegebied | Compendium Kust en Zee