Aantal personen actief in marien onderzoek (2014-2015), naar geslacht | Compendium Kust en Zee