Aantal publicaties in de Belgische mariene bibliografie (BMB) naar type publicatie | Compendium Kust en Zee