CREST midterm conferentie | Compendium Kust en Zee

CREST midterm conferentie

Het CREST-project, Climate Resilient Coast, heeft tot doel meer inzicht te krijgen in fysische kustprocessen zoals golven, getij, stromingen, sedimentdynamiek, wind, ... En in de rol van deze processen in het garanderen van de kustveiligheid en de natuurlijke veerkracht van de Vlaamse kust in het licht van klimaatverandering en grote internationale ontwikkelingen. Het CREST consortium bestaat uit tien partnerinstituten uit de academische wereld, de Vlaamse overheid en de private sector. Het project kadert binnen het Strategisch Basisonderzoekprogramma (SBO) van het agenstschap Innoveren en Ondernemen ‘VLAIO’ van de Vlaamse overheid. Op de komende CREST Midterm Conferentie op 23 november 2017 wordt niet alleen een overzicht gegeven van de onderzoeksresultaten tot nu toe, maar wil men ook bij zoveel mogelijk potentiële eindgebruikers polsen in welke richting het onderzoek verder moet.

Naast de presentatie van de tussentijdse resultaten door de CREST-partners en demo’s van monitoringsapparaten, worden ook twee buitenlandse experten uitgenodigd. Thema’s die aan bod zullen komen zijn o.a.: een verbeterd inzicht in het kustnabije zandtransport, hoe zandvolumes zich tijdens stormen verplaatsen (onder water en op het strand), wat de effecten zijn van overslaand water op dijken en havendammen bij stormen, hoe oude data ons kan helpen om de kustprocessen van vandaag beter te begrijpen, hoe noodplanning bij overstromingen er in de toekomst zal uitzien, hoe meetcampagnes meer inzicht geven in wat zich op het terrein afspeelt, de opmaak van klimaatscenario’s voor onze kust.  De internationale experten delen hun kennis en ervaring over enerzijds de Zandmotor in Nederland, en anderzijds de nieuwste ontwikkelingen in het begrijpen van kustprocessen a.d.h.v. rekenmodellen.

Verder nodigt CREST tijdens de midtermConferentie uit tot het delen van ideeën en meningen over hoe en waar men met het onderzoek in de tweede helft van het project kan bijsturen en om samen na te denken over nieuw onderzoek na 2019. Naast de input van ingenieurs, verwacht men de noden en bezorgdheden te horen van zo veel mogelijk potentiële eindgebruikers zoals bv. van kustgemeenten (zandoverlast, strandconcessies, strandsportclubs), mariene biologen (onderzoek duinen en vooroever), beleidsmakers betrokken in kustveiligheid en Complex Project Kustvisie (de opvolger van het vroegere project Vlaamse Baaien), de industrie (studiebureaus en baggeraars), mensen bezig met noodplanning en verzekeringen (overstromingen), kustgidsen, ...

Denk je dat natuurlijke veranderingen aan de kust of kustbeschermingsmaatregelen op het strand mogelijks impact kunnen hebben op jouw werk, of de werking van je organisatie of bedrijf? Registreer dan je aanwezigheid vóór 17 november via het online registratieformulier. Omwille van de aanwezigheid van internationale experts is de voertaal van de conferentie Engels.

Registratie

Gratis inschrijven via de online registratieformulier, ten laatste op 17 november 2017.
 

Locatie

Wandelaarkaai 7, 8400 Ostend, Belgium
Conferentiezaal Planet Ocean - ingang pakhuis 61
Hoe ons bereiken?

Programma

http://www.vliz.be/nl/event/crest-midterm-conferentie

Voor meer informatie

www.crestproject.be

Documenten van eerdere CREST-meetings kunnen worden geraadpleegd via http://crestproject.be/nl/user/login (User name: kdynuser@vliz.be; login: kdynus3r).