De EMB presenteert beleidsnota over de oceaan en de menselijke gezondheid | Compendium Kust en Zee

De EMB presenteert beleidsnota over de oceaan en de menselijke gezondheid

De gezondheid van de mens en de oceaan zijn sterk met elkaar verweven. De mens doet beroep op de oceaan en zijn ecosysteemdiensten zoals voedselvoorziening en energieopwekking, maar zijn gezondheid kan ook in gevaar komen door aspecten als stormen en vervuiling. De gezondheid van de oceaan kan op zijn beurt aanzienlijk worden geïmpacteerd door menselijke activiteiten, en daarom moet worden gestreefd naar een evenwicht dat de gezondheid van beide waarborgt. Momenteel ontbreekt echter een beleid op nationaal of Europees niveau dat expliciet gericht is op de link tussen de oceaan en de menselijke gezondheid (Oceans and Human Health, OHH).

In de nieuwste beleidsnota (Policy Brief) van de European Marine Board – Policy needs for Oceans and Human Health wordt onder meer voorgesteld hoe het bestaande regelgevingskader zou kunnen worden aangepast om OHH op te nemen. Verder worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot het verzamelen van gegevens en indicatoren, monitoring, financiering en opleiding.

De beleidsnota baseert zich hiertoe op de aanbevelingen die in de loop van het SOPHIE-project zijn gedaan, met name deze die in twee projectresultaten zijn gepresenteerd: de Strategische Onderzoeksagenda (SRA) voor de oceaan en menselijke gezondheid in Europa en het beleidsrapport, waarin wordt onderzocht hoe de regelgevingsstrategieën en - instrumenten in verband met het geïntegreerd maritiem beleid van de EU zich verhoudt tot de oceaan en de menselijke gezondheid.
 

U kan het document met bijhorende visualisaties downloaden via de EMB-website.