Evolutie van de alleenstaanden in de kustzone en de provincie West-Vlaanderen | Compendium Kust en Zee