Evolutie van de ontginning van zeezand in het BNZ naar plaats van ontginning | Compendium Kust en Zee