Evolutie van de werkzaamheids- en werkloosheidsgraad in de kuststreek en West-Vlaanderen | Compendium Kust en Zee