Het FWO kondigt opening aan van nieuwe oproep voor samenwerkingsprojecten met de Czech Academy of Sciences (CAS) | Compendium Kust en Zee

Het FWO kondigt opening aan van nieuwe oproep voor samenwerkingsprojecten met de Czech Academy of Sciences (CAS)

Het FWO zet sterk in op internationale samenwerking als hefboom naar wetenschappelijke excellentie. In dit kader gaan FWO en CAS tweejarige samenwerkingsprojecten in alle wetenschappelijke onderzoeksdomeinen financieren. Deze samenwerkingsovereenkomst tracht jonge onderzoekers de kans te bieden om hun mobiliteit naar en vanuit Tsjechië te verwezenlijken. Per project dient ook aan Vlaamse zijde minstens één jonge onderzoeker, met niet meer dan 6 jaar postdoctorale ervaring, te worden betrokken.

Binnen deze samenwerkingsprojecten tussen Vlaanderen en Tsjechië worden de reiskosten naar en van het gastland vergoed door het uitzendland en voorziet het gastland een verblijfsvergoeding die voor maaltijden en accommodatie kan aangewend worden.

Aanvragen moeten gelijktijdig ingediend worden bij FWO door een onderzoeksgroep uit Vlaanderen en bij CAS door een onderzoeksgroep uit Tsjechië teneinde hun wetenschappelijke samenwerking en expertise samen verder uit te bouwen.

Deze oproep staat open tot en met 30 juni 2018 (17u00 Belgische tijd). De projecten zullen starten op 1 januari 2019.

Voor meer informatie kan u terecht op http://www.fwo.be/nl/mandaten-financiering/internationale-samenwerking/samenwerkingsproject/samenwerking-tsjechie/.