Het Ostend Science Park is gelanceerd | Compendium Kust en Zee

Het Ostend Science Park is gelanceerd

De Belgische blauwe economie is in volle ontwikkeling. Momenteel is de sector al goed voor een jaarlijkse economisch toegevoegde waarde van 13,47 miljard euro en bijna 154.000 jobs. Met de opening van het Ostend Science Park, een site van maar liefst 16ha midden in de Vlaamse ‘Blue Valley’, wil Vlaanderen de groei van de blauwe economie verder ondersteunen en stimuleren. Het park positioneert zich op het raakvlak tussen beleid, wetenschap en industrie en wil zich als hoogtechnologische kennishub richten op bedrijven met onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in de blauwe economie.

Om dit te verwezenlijken stelt het Ostend Science Park onderzoeks- en testfaciliteiten van wereldniveau ter beschikking aan onderzoekers en bedrijven. Deze hebben daarbij ook de mogelijkheid hun ideeën en bevindingen terug te koppelen met de brede expertise van de wetenschappers van Marine@UGent, die permanent gevestigd zijn op de site.

Ostend Science Park is ook sterk internationaal genetwerkt, waardoor het zijn diensten ook aan internationale bedrijven kan aanbieden. Verder zet het Ostend Science Park in op grote internationale thema’s, zo hoopt het park een significante bijdrage te kunnen leveren aan de UN Decade van Oceaanwetenschap voor Duurzame Ontwikkeling.

Meer ontdekken over het nieuwe Ostend Science Park? Neem een kijkje op de website.