Noordzeeforum geeft lanceerdatum Noordzeevisie 2050 | Compendium Kust en Zee

Noordzeeforum geeft lanceerdatum Noordzeevisie 2050

Op initiatief van staatssecretaris voor Noordzee (Philippe de Backer) werden binnen “het Noordzeeforum” stakeholders uit verschillende sectoren (private sector, NGOs, lokale besturen, kenniscentra, middenveld, media, administraties) samengebracht om vanuit een wetenschappelijk oogpunt te brainstormen en toe te werken naar een “Noordzeevisie 2050”. Binnen dit forum werd er gewerkt in drie verschillende werkgroepen (Natuurlijkheid, Meervoudig Ruimtegebruik en Blauwe Economie en Innovatie), resulterende in drie onafhankelijke eindrapporten. Het doel was deze drie eindrapporten te integreren om te komen tot één coherente visietekst welke als bijlage zal worden opgenomen in het MRP 2020.

Deze integratiefase is nu afgerond en op 20 december vindt de voorstelling van de visietekst “Noordzeevisie 2050” plaats tijdens een slotceremonie in de marinebasis van Zeebrugge. Voor meer details en inschrijvingen ga naar Voorstelling Langetermijnvisie Noordzee 2050
Het event wordt mede mogelijk gemaakt door het KBIN-OD Natuur en VLIZ.

 

Voor meer informatie over het traject “Noordzeevisie 2050” kan u terecht in het nieuwsitem van 17/7.