Oppervlakte van de cultuurgrond voor de kust- en hinterlandgemeenten | Compendium Kust en Zee