Oppervlakte van de mariene beschermde gebieden op het Belgisch deel van de Noordzee | Compendium Kust en Zee