Oproep voor Brilliant Marine Research Ideas 2021 | Compendium Kust en Zee

Oproep voor Brilliant Marine Research Ideas 2021

De goede doelenwerking van het VLIZ, De Zee als Goed Doel, lanceert jaarlijks een oproep voor Brilliant Marine Research Ideas. Met de BMRI-beurs, ter waarde van 5.000 EUR, hopen we jonge, origineel denkende, mariene wetenschappers te inspireren en te helpen om een briljant onderzoeksidee te exploreren en uit te werken. We streven ernaar om een marien onderzoeksidee te financieren dat kan bijdragen aan het oplossen van een op hypothese gebaseerde mariene onderzoeksvraag. Onderwerpen die (onder andere) in aanmerking komen zijn de VLIZ-filantropiethema's met inbegrip van verontreiniging, de oceaan en de menselijke gezondheid, mariene biodiversiteit, klimaatverandering, oceaangerelateerde rampen en mariene exploraties.

De BMRI’s zijn uniek in Vlaanderen en onderscheiden zich van andere financieringsbeurzen door de focus op het out-of-the-box thinking, het uitwerken van een extra onderzoekstopic maar steeds gekaderd binnen het huidige persoonlijke mariene onderzoeksveld van de wetenschapper. De beurs helpt bij lab- en/of veldwerk, data-acquisitie en -analyse, bezoeken aan andere instituten voor het gebruik van gespecialiseerde faciliteiten, aankoop van nodige apparatuur of software, etc. Het fonds kan niet gebruikt worden als vergoeding voor het gebruik van bestaande infrastructuur binnen de eigen onderzoeksgroep, voor personeelskosten, voor het betalen van reiskosten die meer dan 50% van de beurs omvatten of om conferenties bij te wonen.

Wie komt in aanmerking voor een BMRI-beurs?

 • Promovendi geaffilieerd aan een Vlaamse universiteit of Vlaamse hogeschool met, op het moment van de aanvraag, minder dan 6 jaar onderzoekservaring op predoc niveau (dat wil zeggen sinds het starten van hun promotieonderzoek).
 • Junior postdocs geaffilieerd aan een Vlaamse universiteit of Vlaamse hogeschool met, op het moment van de aanvraag, minder dan 3 jaar onderzoekservaring op postdoc niveau (dit wil zeggen na het behalen van de doctoraatstitel).
 • Promovendi uit het Zuiden* met op het moment van de aanvraag, minder dan 6 jaar onderzoekservaring op predoc niveau (dat wil zeggen sinds het starten van hun promotieonderzoek), met een duidelijk aantoonbare connectie met een onderzoeker van een Vlaamse Mariene Onderzoeksgroep, met als extra voorwaarde dat de promovendus of een diploma behaalde van een internationale mariene gerelateerde masteropleiding in Vlaanderen** of dat de promovendus onderzoek uitvoert via een sandwich-doctoraats-beurs.
  * Zuiden: landen die aan een zee of de oceaan grenzen in Afrika, Azië, Oceanië, Zuid- of Midden-Amerika (zie: landenlijst) 
  ** Lijst internationale masteropleidingen met een mariene component

Modaliteiten BMRI call 2021

Voor de call 2021 stellen we volgende posities open:

 • drie BMRI-beurzen voor predocs op Vlaams niveau
 • een BMRI-beurs voor een junior postdoc op Vlaams niveau
 • een BMRI-beurs voor een predoc uit het Zuiden

Call for proposals & aanvraagformulier BMRI 2021

Appliceren voor één van de BMRI-beurzen kan door onderstaande te versturen naar filantropie@vliz.be:

 • Aanvraagformulier (vast formaat, download het formulier hier)
 • CV (vrij formaat)
 • Toestemmingsformulier van de student zijn/haar supervisor geaffilieerd aan een Vlaamse universiteit of Vlaamse hogeschool (vrij formaat)
 • aanvullend voor promovendi uit het Zuiden: aanbevelingsbrief van de onderzoeker aan de Vlaamse Mariene Onderzoeksgroep waarmee een duidelijk aantoonbare connectie bestaat

De deadline voor het indienen van de aanvraag: vrijdag 29 januari 2021.

Voor meer informatie:

Karen Rappé
E:   karen.rappe@vliz.be
T:   +32 (0) 59 34 14 94
M:  +32 (0) 498 72 60 23