Registreer nu voor lancering Compendium voor Kust en Zee (2018) en Wetenschappelijke Klankbordgroep VLIZ | Compendium Kust en Zee

Registreer nu voor lancering Compendium voor Kust en Zee (2018) en Wetenschappelijke Klankbordgroep VLIZ

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) lanceert op 7 december 2018 het Compendium voor Kust en Zee (2018) in de Grote Post te Oostende (9u30 -12u30). Het lanceringsevent zal opgehangen worden aan het belang van marien onderzoek in Vlaanderen en België en de valorisatie ervan in innovatieve toepassingen of duurzaam marien beleid. Verder zal ook ingegaan worden op de evolutie van het marien onderzoek in de laatste 10 jaar en de noden voor de toekomst. In de namiddag kan u aansluiten op de open Wetenschappelijke Klankbordgroep van het VLIZ (14u -16u) waarbij grote lopende en komende projecten binnen VLIZ besproken worden.

Programma Seminarie - Het belang van marien onderzoek en de valorisatie van blauwe kennis:

Registratie en welkomstkoffie: 9u00 - 9u30
Welkom door dagvoorzitter (Jan Seys, VLIZ): 9u30 - 9u35

Sessie 1: Het (marien) onderzoekslandschap: context, evoluties, opportuniteiten en uitdagingen (9u35 - 11u00)

 • FRIS: Open data over Vlaams onderzoek nu vrij beschikbaar (Philip Van Avermaet, Departement EWI): 9u35 - 9u45
 • Keynote - The international and European marine research context - trends, drivers and opportunities (Sheila Heymans, European Marine Board): 9u45 - 10u05
 • 10 jaar marien onderzoek in Vlaanderen/België (2008-2017) (Jan Mees, VLIZ): 10u05 - 10u25
 • Panelgesprek over de uitdagingen en opportuniteiten voor marien onderzoek (Colin Janssen (UGent), Filip Volckaert (KU Leuven), David Cox (BELSPO) en Kristien Vercoutere (VARIO) – Moderator: Jan Seys (VLIZ)): 10u25 - 11u00

  PAUZE

Sessie 2:Valorisatie-kanalen voor marien onderzoek (11u20 - 11u50)

 • Van onderzoek naar innovatie ten behoeve van de Blauwe Economie (Caroline Ven, Blauwe Cluster): 11u20 - 11u30
 • De bijdrage van marien onderzoek aan het beleid van onze zeegebieden (Saskia van Gaever, FOD Leefmilieu, Dienst marien milieu): 11u30 - 11u40
 • Van wetenschappelijke mariene data naar kennis (Jan-Bart Calewaert, EMODnet): 11u40 - 11u50

Sessie 3:Lancering Compendium (11u50 - 12u30)

 • Is het Compendium een Compendium? (Ann-Katrien lescrauwaet): 11u50 - 12u
 • Demonstratie Compendium voor Kust en Zee (Compendiumsecretariaat, VLIZ): 12u - 12u20
 • Lancering Compendium (Karel Boutens, Kabinet Muyters): 12u20 - 12u30

Locatie: De Grote Post Oostende

Indien u wenst aanwezig te zijn op de lancering van het Compendium voor Kust en Zee (2018) en/of de Wetenschappelijke Klankbordgroep van het VLIZ, kan u via volgende link registreren.
Mocht u nog verdere vragen hebben rond dit event of het Compendium voor Kust en Zee, neem dan contact met het Compendiumsecretariaat via: