Toegevoegde waarde in de Vlaamse havens in miljoen euro | Compendium Kust en Zee