Traject Compendium voor Kust en Zee 2018 officieel van start | Compendium Kust en Zee

Traject Compendium voor Kust en Zee 2018 officieel van start

In het najaar van 2018 zal een nieuwe versie van het Compendium voor Kust en Zee worden gelanceerd. Met het oog op deze volgende versie organiseerde het Compendium-secretariaat op 24 mei de eerste Expertengroepmeeting (EG) van het nieuwe voorbereidingstraject. De EG, die instaat voor de strategische opvolging van het procesverloop en de kwaliteitsborging van de eindproducten, kent binnen dit traject een uitbreiding met enkele nieuw vertegenwoordigde organisaties (overzicht leden).

In het Compendium voor Kust en Zee (2018) zullen een aantal accentverschuivingen optreden die gerelateerd zijn aan de verruiming van het vernieuwde VLIZ-mandaat (Convenant 2017-2021). Zo wordt er gemikt op een verbreding van de doelgroep richting de maritieme industrie, zonder te raken aan de neutraliteit en objectiviteit van het kennisdocument.

Vanaf 2018 zal ook een nieuwe logica gehanteerd worden voor de verschillende Compendium-producten om de communicatie rond het initiatief te bevorderen. De huidige hiërarchische opdeling van het Compendium met een (overkoepelend) achtergronddocument en verschillende afgeleide producten zal in de 2018-versie niet behouden blijven. In de toekomst zullen alle producten als evenwaardig worden beschouwd en zal het ‘achtergronddocument’ opgesplitst worden in 2 afzonderlijke publicaties (‘Marien onderzoek en innovatie’ en ‘Gebruik van kust en zee’).