UNESCO brengt ‘Global Ocean Science Report’ uit op Wereldoceaandag | Compendium Kust en Zee

UNESCO brengt ‘Global Ocean Science Report’ uit op Wereldoceaandag

Als onderdeel van de “Oceans Conferentie” van de Verenigde Naties werd op 8 juni ter gelegenheid van Wereldoceaandag, het eerste Global Ocean Science Report (GOSR) van UNESCO gepresenteerd in New York. Het Global Ocean Science Report gunt ons voor het eerst een kijk op de actuele stand van zaken en voornaamste trends binnen oceanografisch onderzoek op wereldschaal. Het rapport kan beschouwd worden als een systematisch samengesteld instrument dat toelaat op een gebruiksvriendelijke manier informatie te verwerven over onderzoeksprojecten, onderzoeksinfrastructuur, instituten, publicaties en mankracht met betrekking tot oceanisch onderzoek. Dit zowel op het lokale als globale niveau. Het maakt het rapport dan ook uitermate geschikt om de belangrijkste elementen van oceanisch onderzoek aan te duiden en gekoppeld hieraan kansen en kennishiaten te identificeren teneinde internationale samenwerking op het vlak van oceanische wetenschap en technologie te bevorderen. Het instrument is in eerste instantie dan ook gericht op beleidsmakers, academici en andere stakeholders die het potentieel van de oceanische wetenschap willen benutten om mondiale uitdagingen aan te pakken. Verder zal het Global Ocean Science Report ook ingezet worden om vorderingen op het gebied van duurzame ontwikkelingsdoelstelling 14, door de Verenigde Naties aangenomen als de sleuteldoelstelling om de rol van de oceaan voor de mensheid nu en in de toekomst te vrijwaren (tevens een prioriteitsdoelstelling binnen de duurzame ontwikkelingsdoelen 2030 van de VN), op te volgen.

Het Compendium voor Kust en Zee, uitgegeven door VLIZ, werd door de lidstaten betrokken in de ontwikkelingsfase van het GOSR als voorbeeld van good practices.