VLIZ en FMC houden Marine Science meets Maritime Industry event rond innovatie | Compendium Kust en Zee

VLIZ en FMC houden Marine Science meets Maritime Industry event rond innovatie

Op de InnovOcean site te Oostende hielden VLIZ en FMC hun vierde editie van Marine Science meets Maritime Industry. Naar goede gewoonte was het een uitgelezen kans voor wetenschappers uit het marien/maritieme veld en Belgische maritieme bedrijven en ondernemers om met elkaar beter te leren kennen. De rode draad doorheen deze editie waren de uitdagingen, successen en opportuniteiten die het blauwe innovatielandschap met zich meebrengt.

Het event werd op gang getrapt door de heer Eric Van den Eede (voorzitter FMC) en mevrouw Tina Mertens (onderdirecteur VLIZ) die de rol van beide organisaties in het blauwe innovatielandschap kaderden. Aansluitend volgde er een eerste inspirerende presentatie van de heer Piet Verhoeve (Hangar K) die met zijn krachtig pleidooi voor samenwerking en de potentie tot snel ‘schakelen’ als sleutel tot succesvolle innovatie een stimulerende toon voor de rest van de meeting zette. Deze boodschap van het bereid zijn om elkaar te leren kennen en de moed te hebben voor een open-mind benadering zowel vanuit de wetenschappelijke wereld, als de bedrijfswereld werd geconcretiseerd in een reeks interessante pitch presentaties die enkele mooie verwezenlijkingen gesproten uit de combinatie van wetenschappelijke kennis en industriële know how aanhaalden. De pitch presentaties werden voorafgegaan door een interessante uiteenzetting van mevrouw Caroline Buts (VUB) met betrekking tot staatssteun in de blauwe economie.

Na een korte pauze besprak mevrouw Caroline Ven (de Blauwe Cluster) hoe innovatie en ondernemerschap een bron tot welvaart kunnen zijn. Zo wees ze erop dat welvaart, niet noodzakelijk garant staat voor welzijn, en dat hiervoor de juiste voedingsbodem moet voorzien worden. Mevrouw Ven zag hier de menselijke drang naar innovatie als antwoord, er moet met andere woorden een vruchtbaar innovatieklimaat geschept worden. Toegepast op het mariene ecosysteem en de Belgische situatie, benadrukte ze het belang van een ecosysteembenadering hierbij. Volgens Ven, kunnen we door samen te werken met de ecosystemen op een beperkte ruimte win-win situaties creëren wanneer we ecosysteemdiensten slim gaan combineren en toepassen. Concrete voorbeelden zijn het combineren van aquacultuur en offshore windenergieproductie en kustverdediging met waterzuivering. Het sprekersgedeelte werd afgesloten door de heer Jozef Ghijselen (Vlaio) die nogmaals het belang van samenwerking in het creëren van groei door innovatie onderstreepte. Hij gaf eveneens mee dat de overheid gewonnen is om meer en beter innovatief ondernemen te financieel te ondersteunen.

Na het sprekersgedeelte werd er door middel van een uitgebreide speeddating de gelegenheid geboden om innovatieve ideeën uit te wisselen en potentiële samenwerkingen te verkennen.

Ook het Compendium voor Kust en Zee, maakte zijn opwachting op Marine Science Meets Maritime Industry. Zo konden de aanwezigen deelnemen aan de lopende gebruiksbevraging en werden ook resultaten uit het Compendium gebruikt om de sterke positie van marien onderzoek in België in de verf te zetten.

Een volgende editie van MSMMI wordt gepland in 2019.

(c) foto: Randy Glasbergen / glasbergen.com