Waarde van de Belgische aquacultuurproductie | Compendium Kust en Zee