2019 brengt nieuwe opportuniteiten voor onderzoek en innovatie | Compendium Kust en Zee

2019 brengt nieuwe opportuniteiten voor onderzoek en innovatie

Joint call for proposals on microplastics in the marine environment:

Deze gezamenlijke transnationale call is bedoeld om de kennis te vergroten over: de voornaamste bronnen van microplastics, analytische methoden voor het identificeren van micro- en nano-plastics, het monitoren van hun verspreiding en abundantie in mariene systemen en hun effecten hierop, alsook over nieuwe concepten om de toevoer van plastic in het mariene milieu te reduceren.

Begroting: 9,5 miljoen EUR
Belgische financiering: Belspo
Sluitingsdatum call: 28 februari 2019

Voor meer informatie over deze call: JPI Oceans


Blue Bioeconomy - Open call for pre-proposals:

De projecten binnen deze call moeten hoofdzakelijk innovatieve, duurzame en klimaatvriendelijke toepassingen van aquatische biomassa op verschillende trofische niveaus onderzoeken, alsook het duurzaam oogsten en nieuwe aquacultuurproductiesystemen die gericht zijn op een reeks bestaande of nieuwe markten en producten (levensmiddelen, diervoeder, chemie, nutraceuticals, cosmetica, enz. met toepassing van het food first-principe). Het doel is om nieuwe kennisintensieve producten en diensten te creëren, te testen, op te waarderen en op de markt te brengen die afkomstig zijn van een diversiteit aan aquatische biomassa.

De voorstellen moeten complementair zijn met of een aanvulling vormen op andere projecten die worden gefinancierd in het kader van KP7 en Horizon 2020, ERA-NET's, BBI JU of andere financieringsprogramma’s, zowel lopende als onlangs afgesloten.

Begroting: 29,25 miljoen EUR
Belgische financiering: Vlaio, FWO
Sluitingsdatum call: 17 maart 2019

Voor meer informatie over deze call: JPI Oceans


Second MarTERA call on transnational research and innovation projects:

Deze call is geïnitieerd door ministeries/financieringsorganisaties uit Wit-Rusland, België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Malta, Noorwegen, Polen, Roemenië, Spanje en Turkije en is gericht op innovatief onderzoek op de volgende vijf prioritaire gebieden:

Prioritair gebied 1: Milieuvriendelijke maritieme technologieën
Prioritair gebied 2: Ontwikkeling van nieuwe materialen en structuren
Prioritair gebied 3: Sensoren, automatisering, monitoring en observaties
Prioritair gebied 4: Geavanceerde ontwikkeling en productie
Prioritair gebied 5: Veiligheid en beveiliging

Begroting: 15 miljoen EUR
Belgische financiering: Vlaio
Sluitingsdatum call: 29 maart 2019

Voor meer informatie over deze call: JPI Oceans

Het algemene doel van MarTERA Cofund is het versterken van de Europese onderzoekscapaciteit op het gebied van marien-maritieme technologieën en blauwe groei.


Second Joint call ERA-Net Ocean Energy

ERA-Net Ocean Energy ondersteunt ambitieuze, internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten voor de ontwikkeling en demonstratie van technologieën voor de productie van offshore energie.

De ingediende projectvoorstellen dienen te kaderen binnen volgende thema’s:

  • Ocean Energy Devices
  • Components and Subsystems
  • Grid Connection and Power Systems
  • Materials and Structures
  • Installation, Operations and Maintenance
  • Resources and Impact 

Begroting: 7,5 miljoen EUR
Belgische financiering: Vlaio
Sluitingsdatum blijk van belangstelling: 1 Maart 2019

Voor meer informatie over deze call: ERA-Net Cofund Ocean Energy
 

Pre-announcement - JPI Climate & JPI Oceans Joint Transnational Call on Next Generation Climate Science in Europe for Oceans:

Om de grote uitdagingen van de klimaatwetenschap aan te pakken, zijn krachtigere en onmiddellijke transnationale maatregelen nodig om de klimaatkennis te versterken en een geïnformeerde maatschappelijke transformatie mogelijk te maken om de gevolgen van en de aanpassing aan de klimaatverandering te verzachten. Deze gezamenlijke call van JPI Climate en JPI Oceans heeft als doel financieringsorganisaties te mobiliseren voor het vormen van transnationale toegevoegde waarden op het gebied van klimaatwetenschappen met een speciale focus op oceanen en klimaatinteracties.

Begroting: tot 7,6 miljoen EUR
Belgische financiering: Belspo
Opening call: Februari 2019

Voor meer informatie over deze call: JPI Oceans
 

De Blauwe Cluster:

De Blauwe Cluster lanceert driemaal per jaar een call voor innovatieprojecten in de blauwe economie. De eerste call is nu open en projectvoorstellen moeten voor 1 februari 2019 aangemeld worden. Deze aanmelding betreft nog geen volledig voorstel, maar een 10-pager volgens een gestandaardiseerd format. In deze eerste call worden geen beperkingen opgelegd inzake projecttype, budget of thema. De enige inhoudelijke voorwaarde is dat het project moet bijdragen aan de realisatie van de roadmaps 2019-2020 van de Blauwe Cluster.

Voor meer informatie over deze call: De Blauwe Cluster

De Blauwe Cluster is Vlaanderens zesde speerpuntcluster dat de troeven van de ligging aan de Noordzee ten volle wil benutten om een strategie uit te bouwen voor een competitieve en duurzame blauwe economie in Vlaanderen. Daarbij wordt uitgegaan van een ecosysteembenadering die de samenhang tussen ecologie en economie beklemtoont. Ook industrie 4.0 wordt omarmd door sterk in te zetten op digitalisering en slimme netwerken. De Blauwe Cluster is open voor starters, kmo’s en grote bedrijven.