Actualisatie themateksten | Compendium Kust en Zee

Actualisatie themateksten

De themahoofdstukken “Maritiem transport, scheepvaart en havens” en “Visserij” zijn geactualiseerd met nieuw cijfermateriaal op basis van nieuwe publicaties: