Marien onderzoek | Compendium Kust en Zee

Marien onderzoek

Oceanen en zeeën spelen een cruciale rol in het globale functioneren van de aarde. Ondanks de toenemende antropogene druk en impact op het mariene ecosysteem, behoren oceanen nog steeds tot de minst verkende en bestudeerde gebieden op aarde. Multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek is onontbeerlijk om globale processen en ecosystemen te begrijpen. Deze kennis is noodzakelijk om een duurzame ontwikkeling van de steeds toenemende economische maritieme bedrijvigheid na te streven zodat oceanen en zeeën ook voor toekomstige generaties cruciale diensten kunnen blijven leveren. De ‘Thematekst’ brengt een overzicht van het Belgisch marien onderzoek, in een globale, Europese en nationale context. Het schetst het marien onderzoekslandslandschap in Vlaanderen en in België met betrekking tot onderzoekscapaciteit, onderzoeksmiddelen en kennisoutput. Meer informatie over de aanwezige expertise binnen de Belgische mariene onderzoeksgroepen en hun relevante onderzoeksinfrastructuur kan bekomen worden via ‘Onderzoeksgroepen’ (zie ook Expertisegids) en ‘Infrastructuur’ (zie ook Catalogus). Mogelijkheden voor de financiering van mariene onderzoeks- en innovatieprojecten komen aan bod onder ‘Financiering’ (zie ook Wegwijzer). De Europese beleid inzake marien onderzoek wordt in meer detail besproken onder 'Wetgeving', terwijl de figuren en achterliggende data interactief beschikbaar worden gesteld via ‘Interactieve grafieken’.