Infrastructuur | Compendium Kust en Zee

Infrastructuur

Deze infrastructuurmodule biedt een overzicht van de aanwezige onderzoeksinfrastructuur binnen de Belgische mariene onderzoeksgroepen (MOG's) die verbonden zijn aan universiteiten, hogescholen en wetenschappelijke instituten. Deze inventarisatie heeft als doel de (technische) expertise van de MOG’s aan te tonen, samenwerking te stimuleren en het gebruik van de onderzoeksinfrastructuur te optimaliseren. Daarnaast kan dit initiatief worden gebruikt als input voor internationale, Europese en nationale mariene wetenschappelijke beleids- en karteringsinitiatieven. Voor meer informatie over de methodologie, zie Dauwe et al. (2018).