België participeert met twee projecten aan Blue Bioeconomy call van EFMZV | Compendium Kust en Zee

België participeert met twee projecten aan Blue Bioeconomy call van EFMZV

De Europese Commissie gaat in het kader van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 22 nieuwe duurzame blauwe projecten steunen. In totaal wordt 15,1 miljoen euro verdeeld over 104 bedrijven uit 22 landen. België participeert in twee projecten via het AlgaeDemo project en het AQUA-LIT-project. Met de Blue Bioeconomy call wil de EC het in de praktijk brengen van een duurzame blauwe economie in de hele EU en het Middelandse-Zeegebied bevorderen.

De call was verdeeld in vier domeinen. Het grootste deel (bijna 9 miljoen euro) gaat naar demonstratie- en marktprojecten. Blauwe netwerken en bestrijding van zwerfvuil op zee delen elk ongeveer 2,3 miljoen euro. Eén project is geselecteerd in het onderdeel "Herstel van ecosystemen" en ontvangt 1,5 miljoen euro.

Binnen deze vier domeinen zullen de projecten zich bezighouden met de volgende onderwerpen: innovatie (het afbouwen van risico-investeringen in demonstratieprojecten), milieu (bestrijding van zwerfvuil op zee en herstel van ecosystemen), samenwerking naar een duurzame blauwe economie en beter bestuur van het Middellandse Zeebekken.

De Belgische projecten vallen onder het domein van de demonstratie- en marktprojecten (AlgaeDemo) en de bestrijding van zwerfvuil op zee (AQUALIT).

AlgaeDemo: Demonstration of large scale seaweed cultivation at open sea and the positive effects thereof on the ocean

AlgaeDemo wil de mogelijkheid van een duurzame, grootschalige (1,4 ha) industriële teelt van geselecteerde zeewiersoorten op open zee aantonen, met automatische zaai-, oogst- en monitoring. Hiervoor wordt voornamelijk gekeken naar het Noordzeegebied.

Belgische partner: Sioen Industries NV

AQUA-LIT: Preventive measures for averting the discarding of litter in the marine environment from the aquaculture industry

AQUA-LIT gaat een toolbox van innovatieve ideeën en methodologieën ontwikkelen om zwerfvuil uit aquacultuuractiviteiten te voorkomen en verminderen, te monitoren, en zwerfvuil uit aquacultuurvoorzieningen te verwijderen en te recycleren. Het toepassingsgebied van deze toolbox omvat de Middelandse Zee, de Noordzee en de Oostzee.

Belgische partner: Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

Voor een overzicht aan projecten gefinancieerd door de Blue Bioeconomy call, klik hier.