Belgisch-Portugese samenwerking inzake Blauwe Economie | Compendium Kust en Zee

Belgisch-Portugese samenwerking inzake Blauwe Economie

De Belgisch-Portugese kamer van koophandel (CCBP) organiseerde op dinsdag 19 november een event met vooraanstaande Belgische/Vlaamse en Portugese bedrijven, leden van de Europese Commissie en Parlement, de Europese Investeringsbank (EIB), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD – OESO), NGO’s en wetenschappelijke partners, om de verdere samenwerking rond offshore energy en blauwe economie te bespreken. Het event betreft een vervolg op het staatsbezoek aan Portugal in oktober 2018, waar de Portugese maritieme cluster Forum Oceano en de Vlaamse Blauwe Cluster een MoU ondertekenden in aanwezigheid van Minister-President Geert Bourgeois. Op uitnodiging van de CCBP bracht VLIZ een bijdrage in panel III ‘Obstacles and constraints for the blue economy‘ vanuit het perspectief wetenschappelijke ondersteuning en samenwerking met de blauwe economie. De conclusies van het event werden na afloop voorgesteld in het EU Parlement op uitnodiging van MEP Claudia  Monteiro de Aguiar en DGMARE Christos Economou.