Bezoek EU-Commissaris Karmenu Vella | Compendium Kust en Zee

Bezoek EU-Commissaris Karmenu Vella

Op 8 juli bezocht Karmenu Vella, EU-Commissaris voor Leefmilieu, Maritieme Zaken en Visserij, de InnovOcean site te Oostende. De EU-Commissaris was persoonlijk aanwezig bij de ondertekening van een overeenkomst inzake samenwerking rond zeeobservatiegegevens met de Vlaamse overheid en met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Hiermee wil de Commissie de goede samenwerking in zeegebonden materie onderlijnen en wil het verder inzetten op een duurzame ‘blauwe economie’ en op jobs gestoeld op wetenschap, data en innovatie. De Vlaamse overheid engageert zich om, via het VLIZ, het Europese Marien Observatie- en Data netwerk (EMODnet) te blijven steunen door het secretariaat te huisvesten en door technische en wetenschappelijke ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling van de portaalsite en van diensten voor datagebruikers.

Tijdens de rondleiding werd ook het Compendium voor Kust en Zee grondig onder de aandacht gebracht van de EU-Commissaris. Tevens werd het Compendium op 29 juni voorgesteld aan de medewerkers van het Uitvoerend Agentschap voor kmo’s (EASME) tijdens het bezoek aan de InnovOcean site.