Blik op overheidskredieten voor economie, wetenschap en innovatie in de nieuwste Speurgids | Compendium Kust en Zee

Blik op overheidskredieten voor economie, wetenschap en innovatie in de nieuwste Speurgids

De Speurgids 2018 Ondernemen en Innoveren is opgebouwd uit vijf delen.

In het eerste deel wordt een overzicht gegeven van de instrumenten en overheidsbudgetten die het Vlaams economisch beleid vormgeven met bijzondere aandacht voor het clusterbeleid met de speerpuntclusters (bv. de Blauwe Cluster) en de innovatieve bedrijfsnetwerken (bv. IBN Offshore Energy).
Deel 2 verkent het Vlaams wetenschaps- en innovatiebeleid en in het derde en vierde deel worden de O&O overheidsuitgaven van Vlaanderen in nationale en internationale context besproken. Zo gaat er onder meer bijzondere aandacht naar de Vlaamse deelname aan het Europese Horizon 2020 programma (grootste Europese 7-jarige subsidieprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling met een budget van 74,8 miljard euro voor de periode 2014-2020). Het Horizon 2020 programma blijkt een sleutelrol te spelen in het Vlaamse innovatielandschap. Zo neemt Vlaanderen momenteel (20 maart 2018) met 457 deelnemers deel aan 1.413 projecten. Dit komt neer op een deelnametoelage van 820,9 miljoen euro wat 2,58% van de totale toelage van de Europese Commissie vertegenwoordigt. Verder is er ook een positief effect waarneembaar op het aantal internationale samenwerkingen.
Het vijfde deel behandelt het programma innovatief aanbesteden.

Tot slot is er ook de mogelijkheid om op een eenvoudige manier kredietlijnen te raadplegen en te visualiseren via het Dashboard.

Een digitale raadpleging van de Speurgids 2018 kan op volgende link.