Brochure toont innovatiekracht blauwe economie in Vlaanderen | Compendium Kust en Zee

Brochure toont innovatiekracht blauwe economie in Vlaanderen

2021 is het startjaar van het door de Verenigde Naties uitgeroepen Decennium van Oceaanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling (UNDOSS 2021-2030). Ter gelegenheid hiervan lanceren het VLIZ, de Blauwe Cluster en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie de brochure 'Gearing up our blue knowledge - Tackling ocean challenges in the UN Decade of Ocean Science' die de kracht, de diversiteit en de potenties van het Vlaamse innovatielandschap demonstreert en documenteert hoe Vlaanderen de zee inzet om haar duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

De brochure (Engels) kan u downloaden via volgende link.