Call for papers internationale MARINA-conferentie rond marien verantwoord onderzoek en innovatie | Compendium Kust en Zee

Call for papers internationale MARINA-conferentie rond marien verantwoord onderzoek en innovatie

“Science, Innovation and Blue Society – Our engagement with the ocean”. Onder deze noemer willen de organisatoren van de MARINA-conferentie het debat stimuleren rond de uitdagingen die de mariene en maritieme gemeenschap te wachten staat als er steeds meer RRI-principes (Responsible Research and Innovation - Verantwoord Onderzoek en Innovatie) worden geïmplementeerd in onderzoek- en innovatieprocessen. Abstracts rond RRI-ervaringen gerelateerd aan het mariene domein kunnen nog worden ingediend tot 8 februari.

RRI moet wetenschappers en maatschappelijke actoren aanmoedigen om samen te werken tijdens het gehele onderzoeks- en innovatieproces, en zowel het proces zelf als de resultaten af te stemmen op de waarden, behoeften en verwachtingen van de samenleving. RRI wil de samenwerking bevorderen tussen wetenschappers, industrie, burgers en beleidsmakers over disciplines heen. Men verwacht dat mariene hulpbronnen zo op een meer duurzame manier kunnen worden beheerd.

Sprekers op de MARINA-conferentie (12-13 maart, Boulogne-sur-Mer) kunnen aan het debat bijdragen door het indienen van papers die ervaringen, casestudy's, projectresultaten of onderzoeksactiviteiten beschrijven gerelateerd aan het mariene domein, en waarbij de implementatie van de RRI- of Blue Society-concepten een verschil maakte in de impact op onderzoek, innovatie en de Europese samenleving. En dat rond de thema's: toerisme en kuststeden, verontreiniging, visserij en aquacultuur, hernieuwbare blauwe energie (golf, wind, getijden), klimaatverandering, marine biotechnologie, maritiem transport, diepzeemijnen, Ocean Literacy en onderwijs, etc.

Link: www.nausicaa.fr/article/conference-marina-2019/