Compendium 2015 gelanceerd op 24 november | Compendium Kust en Zee

Compendium 2015 gelanceerd op 24 november

Het Compendium voor Kust en Zee 2015 werd op 24 november succesvol voorgesteld in het Vlaams Parlement in het bijzijn van o.a. dhr. Carl Decaluwé, gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen, dhr. Eric Sleeckx, adviseur op het Kabinet van de Vlaamse minister voor Economie en Innovatie, en dhr. Bart Dumolyn, afdeling Onderzoek van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI).

Het Compendium voor Kust en Zee 2015 bestaat uit een centraal achtergronddocument met hieraan gekoppeld 4 afgeleide publicaties. Het achtergronddocument bestaat uit een overzicht van het zeewetenschappelijk landschap (Hoofdstuk 1) en een samenvatting van de kennis met betrekking tot verschillende gebruiksfuncties van de kust en zee, alsook met betrekking tot het Schelde-estuarium (Hoofdstuk 2). De afgeleide publicaties, die tevens interactief raadpleegbaar zijn op deze website, zijn de volgende:

 • Brochure ‘Belgisch marien onderzoek’: Beschrijving van de aanwezige expertise binnen de individuele mariene onderzoeksgroepen in België
 • Catalogus ‘Mariene onderzoeksinfrastructuur’: Overzicht van de aanwezige onderzoeksinfrastructuur binnen de individuele mariene onderzoeksgroepen in België
 • Wegwijzer 'Financieringsinstrumenten': Overzicht van de meest relevante financieringsmogelijkheden voor mariene onderzoeks- en innovatieprojecten
 • Vademecum 'Mariene wetgeving': Overzicht van de meest pertinente mariene beleids- en wetgevende instrumenten die geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn op het Belgisch deel van de Noordzee (BNZ), de kustzone of het Schelde-estuarium, en dit over de verschillende beleidsniveaus heen.

 

Agenda lancering:

13.30-14.00: Onthaal en registratie

14u00 Welkom en voorstelling

14u05 Getuigenissen van eindgebruikers

 • Luis Valdes, Head of Ocean Science section – IOC-UNESCO
 • Kathrine Angell-Hanssen, director secretariat Joint Programming Initiative-JPI-Oceans
 • Saskia Van Gaever, FOD Leefmilieu, Dienst Marien Milieu: zee.
 • Thomas Sterckx, Dredging International en Flanders Maritime Cluster

 

14u15: Lancering van Het Compendium voor Kust en Zee 2015

 • Het Compendium voor Kust en Zee in de ondersteuning van het marien onderzoek (Jan Mees, directeur VLIZ)
 • Het Compendium als instrument in het wetenschapsbeleid in Vlaanderen (Bart Dumolyn, afdeling Onderzoek - departement EWI)
 • Het Compendium voor Kust en Zee, een geïntegreerde benadering (Carl Decaluwé, gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen)

 

14u35-14u55: DEMOSESSIE

Demosessie aan de hand van gebruikersvragen

Thomas Verleye en Hans Pirlet, secretariaat Compendium voor Kust en Zee (VLIZ)

 

14u55: OVERHANDIGING van het Compendium voor Kust en Zee 2015

Slotwoord Eric Sleeckx, Kabinet van Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Philippe Muyters

 

15u00: Netwerkreceptie, aangeboden door EWI (Vlaamse overheid) tot 16u30.

 

Fotomateriaal:

Moderator Peter Norro (Directeur MiNaWa, West-Vlaanderen)

Speech Jan Mees (Directeur VLIZ)

Speech Carl Decaluwé (Gouverneur West-Vlaanderen)

Speech Bart Dumolyn (EWI)

Presentatie Hans Pirlet (Compendium secretariaat)

Presentatie Thomas Verleye (Compendium secretariaat)

Slotwoord Eric Sleeckx (Kabinet minister Muyters)

Overhandiging Compendium (v.l.n.r.: Eric Sleeckx, Carl Decaluwé, Jan Mees)

Compendium secretariaat (v.l.n.r.: Hans Pirlet, Ann-Katrien Lescrauwaet, Thomas Verleye)