Compendium voor Kust en Zee 2018 in laatste rechte lijn na meeting met expertengroep | Compendium Kust en Zee

Compendium voor Kust en Zee 2018 in laatste rechte lijn na meeting met expertengroep

Binnen elk Compendiumtraject laat het Compendiumsecretariaat zich begeleiden door een stuurgroep van experten uit het onderzoek, de overheid en middenveldorganisaties. Deze stuurgroep en het Compendiumsecretariaat komen bij ieder nieuw Compendiumtraject minstens driemaal samen voor een tussentijdse procesevaluatie. Met afgelopen expertengroep vergadering op 17/9 is de laatste rechte lijn richting het langverwachte Compendium voor Kust en Zee 2018 nu echt ingezet.

Het Compendiumsecretariaat gaf aan mooi op schema te zitten om alle Compendium producten tijdig klaar te hebben. Met deze reeks nieuwe en geactualiseerde producten wil het secretariaat sterk naar buiten treden met het Compendium als gevestigde en bovenal herkenbare waarde in het professionele mariene landschap. Om die reden wordt er dit traject in alle redactionele stappen sterk ingezet op herkenbaarheid door uniformiteit en het creëren van een vertrouwde “Compendium-identiteit”. Deze oefening zal ook in 2019 verder gezet worden wanneer de huidige Compendium website een stevige opfrisbeurt krijgt waarbij ook stappen gezet zullen worden om de digitale gebruiksvriendelijkheid te verhogen. Verder zitten er nog nieuwe ontwikkelingen in de pijplijn die het Compendium voor Kust en Zee ook bij andere doelgroepen zullen brengen.

Ook het lanceringsevent kwam ruim aan bod tijdens de expertengroep vergadering. Zo zal het Compendium voor Kust en Zee 2018 officieel voorgesteld worden op 7 december 2018 in de Grote Post te Oostende. Het evenement wordt opgehangen aan het belang van marien onderzoek en de valorisatie ervan (bv. Sustainable Development Goal 14 en de Ocean Science Decade). Er zal ook ingegaan worden op de evolutie van het marien onderzoek tijdens de afgelopen tien jaar en de noden voor de toekomst. Een save the date en mogelijkheid tot registratie tot deelname voor dit event volgt later.