De blauwe economie in de EU: een stand van zaken | Compendium Kust en Zee

De blauwe economie in de EU: een stand van zaken

Het document, getiteld ‘The blue economy’, geeft een stand van zaken van de blauwe economie in de Europese Unie. Naast een oplijsting van de belangrijkste sociaaleconomische kenmerken per EU-zeebekken, bevat het rapport een overzicht van de algemene macro-economische situatie en de invloed van de wereldwijde financiële markten op de trends in financiering en investeringen.

De blauwe economie in de EU biedt werk aan meer dan vier miljoen mensen en is goed voor 1,3% van het Europese GDP. Het rapport toont ook de hoge dynamiek van het landschap aan. De offshore windsector kunnen we stilaan beschouwen als een gevestigde waarde, terwijl klassiekere sectoren zoals bijvoorbeeld de olie-en gassector het moeilijker krijgen.

Het rapport wijst op de grondige wijzigingen die nodig zijn om op lange termijn het potentieel van de blauwe economie op het gebied van werkgelegenheid, groei en investeringen volledig te benutten. Zo zullen er effectievere en beter gecoördineerde stappen moeten genomen worden om de milieu-, economische en sociale aspecten van het beheer van de oceaan samen te brengen. Met de beoordeling van de toestand van de Europese blauwe economie en de investeringsmogelijkheden kan het rapport het beleid ondersteunen in de transitie naar een duurzaam oceaan- en kustbeheer.

Het volledige rapport kan u hier lezen.