De Europese Blauwe Economie groeit en bloeit | Compendium Kust en Zee

De Europese Blauwe Economie groeit en bloeit

De Europese Blauwe Economie is een zeer dynamische economische sector met een sterk groeipotentieel. Europees commissaris voor Maritieme zaken en Visserij, Karmenu Vella, voorspelt dat mits continue investeringen en innovatie de omvang van de sector nog kan verdubbelen tegen 2030. Ook is de Europese Blauwe Economie robuuster tegen schommelingen in het economisch klimaat en kent het vaak een sterkere groei dan de nationale economie.

Het rapport geeft een overzicht van de huidige stand van zaken en recente trends in de zes gevestigde blauwe economiesectoren (winning van levende mariene rijkdommen; offshore olie en gas; havens, opslag en aanleg van waterprojecten; scheepsbouw- en herstel; maritiem transport; toerisme) in verschillende EU-lidstaten, om inzicht te krijgen in waar nieuwe kansen en een duurzaam concurrentievoordeel te vinden zijn. Op deze manier vormt het rapport een belangrijke schakel voor beleidsmakers en stakeholders voor een verdere ontwikkeling van de Blauwe Economie in Europese wateren waarbij aandacht kan gaan naar het verbinden van het sociale, economische en ecologische aspect.

De Europese Blauwe Economie in enkele cijfers:

  • Omzet: 566 miljard euro
  • Waarde: 1.3% van Europese BBP
  • Tewerkstelling: 3.5 miljoen individuen

 

Het rapport is te downloaden op de website van DG MARE via volgende link.