De Ostend Research Tower voor kust Oostende operationeel | Compendium Kust en Zee

De Ostend Research Tower voor kust Oostende operationeel

De Ostend Research Tower, het resultaat van het Blue Accelerator-project is operationeel. Dit nieuwe innovatie- en ontwikkelingsplatform 500 m voor de haven van Oostende zal dienen als een ‘living lab’ om testen uit te voeren in het kader van de uitbouw van Blue Energy projecten (offshore windenergie en golf- en getijdenenergie) en de bredere blauwe economie. Voor efficiënt onderzoek naar innovatieve technologische ontwikkelingen is het immers van grote meerwaarde om deze te opschalen en uittesten in real-life zee-omstandigheden. De Ostend Research Tower komt hiermee tegemoet aan deze noden van wetenschappelijke instellingen en maritieme bedrijven.

De Ostend Research Tower wordt voor 1,5 miljoen euro gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), met cofinanciering van 735.400 euro door de Vlaamse overheid (Hermes-fonds). Het testplatform zal worden uitgebouwd door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen en tot 2033 worden geëxploiteerd.

VLIZ is – net als de Universiteit Gent, Hogeschool Vives, VITO en TUA West – betrokken als wetenschappelijke partner in het project. Heel concreet zal VLIZ instaan voor het uitvoeren van metingen van omgevingsparameters op en nabij het testplatform, het geven van wetenschappelijke en technische ondersteuning bij het uitvoeren van de testen, en fungeren als aanspreekpunt voor kennisinstellingen.

Er wordt voorzien dat volgende metingen, onderzoeken en testen zullen kunnen gebeuren op het platform (niet-limitatief): golfenergieconversie, corrosie- en abrasieonderzoek, kabelmanipulaties, onderzoek resistieve weerstand, materiaalkundig onderzoek, meteorologische meetmast, onderzoek naar onderwatersubstraten, onderzoek naar stratifiëring, droneplatform, ROV- en kite-technologie, etc. De testopstellingen gebeuren zowel in het kader van onderzoek door kennisinstellingen als commerciële bedrijven.

Contactpersonen VLIZ: Hans Pirlet en André Cattrijsse

Link: www.vlaio.be/nl/nieuws/735400-euro-voor-blue-energy
© Afbeelding NEMOS