Expertengroep | Compendium Kust en Zee

Expertengroep

Het voorzitterschap van de Expertengroep 'Compendium voor Kust en Zee wordt waargenomen door dr. Gert Verreet (Departement EWI, Vlaamse overheid).

 

 
Samenstelling Expertengroep Compendium voor Kust en Zee
Naam lid Affiliatie
Verreet Gert (voorzitter) Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)
Calewaert Jan-Bart EMODnet
De Graef Pieter Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij (SALV)
De Moor Willem JPI-Oceans
Dengis Pascale Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)
Depoorter Pascal Kustwacht secretariaat
Herman Rudy Emeritus senior onderzoeker Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)
Heymans Sheila European Marine Board (EMB)
Ghijselen Jozef Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)
Janssen Colin Universiteit Gent, Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie
Lefever Koen Federaal Wetenschapsbeleid BELSPO
Loosvelt Lien De Blauwe Cluster
Maelfait Hannelore Provincie West-Vlaanderen, Gebiedsgerichte werking Kust
Maes Frank Universiteit Gent, Maritiem Instituut
Mees Jan Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Merckx Jean-Pierre Mobiliteitsraad van Vlaanderen
Mertens Tina Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Pieters Marnix Agentschap Onroerend Erfgoed
Roose Patrick Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), Operationele Directie Natuurlijk Milieu
Seys Jan Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Uyttendaele Dirk Milieu- en Natuurraad Vlaanderen (Minaraad)
Vandenborre Steven FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Dienst Marien Milieu
Vanderheiden Stijn Departement Omgeving
Van Steertegem Marleen Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA-VMM
Vercoutere Kristien Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO)
Vervoort Dries Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Pirlet Hans (secretariaat) Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Verleye Thomas (secretariaat) Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Dauwe Steven (secretariaat) Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Devriese Lisa (secretariaat) Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Martens Chantal (secretariaat) Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Sandra Matthias (secretariaat) Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Lescroart Jonas (secretariaat) Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
De Raedemaecker Fien (secretariaat) Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Moulaert Ine(secretariaat) Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Lescrauwaet Ann-Katrien (secretariaat) Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)