Het Compendium voor Kust en Zee 2018 en het Kustportaal zijn gelanceerd! | Compendium Kust en Zee

Het Compendium voor Kust en Zee 2018 en het Kustportaal zijn gelanceerd!

Met de lancering van het Compendium voor Kust en Zee 2018 is het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) al aan de derde editie toe van deze multifunctionele gids voor de mariene expert. Net zoals bij voorgaande edities heeft het Compendium als doel de disperse informatie uit de Vlaams-Belgische zeewetenschappen op een wetenschappelijke en neutrale manier te ontsluiten. Hiertoe werd intens samengewerkt met een uitgebreid netwerk van experten. Voor deze nieuwste editie van het Compendium voor Kust en Zee werden alle publicaties grondig herzien en ging er veel aandacht naar het verbeteren van de herkenbaarheid en de gebruikservaring.  

Naast het Compendium voor Kust en Zee 2018, lanceert het VLIZ met het Kustportaal ook een nieuw webportaal voor de mariene expert. Het Kustportaal is erop gericht dataproducten en visualisaties op maat te generen rond een hele reeks aan mariene en kustgebonden thema’s met als focusgebied de Belgische Noordzee. Een reeks aan nuttige weblinks voorziet in een sterke verwevenheid tussen beide initiatieven. Het Kustportaal zal in de toekomst stelselmatig uitgebreid worden, zowel inhoudelijk als op functioneel vlak.

Hieronder vindt u een overzicht van de publicaties en nieuwigheden die deel uitmaken van het Compendium voor Kust en Zee 2018:

  • Indicatorrapport Marien Onderzoek en Innovatie 2018: Trends en cijfers over het marien onderzoek en mariene innovatie in Vlaanderen en België (NL/EN: digitaal + print);
  • Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018: Informatieportaal over het gebruik van de kust en de zee in Vlaanderen en België (NL: digitaal+print; EN: digitaal);
  • Expertisegids Marien onderzoek 2018: Portfolio van marien onderzoek in Vlaanderen en België (NL: digitaal; EN: digitaal + print);
  • Catalogus Mariene onderzoeksinfrastructuur 2018: Overzicht van de beschikbare infrastructuur voor marien onderzoek in Vlaanderen en België (NL/EN: digitaal);
  • Marien beleid – Beleidsinstrumenten en wetgeving 2018: Overzicht van de meest pertinente internationale, Europese, federale en Vlaamse mariene beleidscontext (NL/EN: digitaal);
  • Een communicatieproduct (enveloppe) voorzien van handige steekkaarten die de mariene expert snel wegwijs maken in het Compendium voor Kust en Zee 2018 (NL/EN: print);
  • Het Kustportaal: webportaal over de gebruiksfuncties en monitoringsactiviteiten op zee en in de kustzone (digitaal).

In navolging van de Open Access politiek zijn alle Compendium publicaties nu vrij te raadplegen en te downloaden via de Compendium website en via het geïntegreerd marien informatiesysteem (IMIS) van het VLIZ.

Houd ook zeker de nieuwsfeed van de website in het oog voor aankondigingen van toekomstige Compendium-publicaties of applicaties.

Voor meer informatie over het Compendium voor Kust en Zee en zijn producten:

e-mail: Compendium@vliz.be