Het VLIZ en de provincie West-Vlaanderen lanceren het KustINzicht2019 | Compendium Kust en Zee

Het VLIZ en de provincie West-Vlaanderen lanceren het KustINzicht2019

Het Belgische kustgebied accommodeert op een beperkte oppervlakte een hele waaier aan gebruikers en functies: gaande van belangrijke economische actoren zoals de havens en het kusttoerisme, de ontwikkeling van unieke natuur op het strand, in de duinen en de polders tot intense landbouwactiviteiten in het hinterland. Dit zorgt ervoor dat de kustzone geconfronteerd wordt met een aantal gebiedsspecifieke fenomenen en bestuurlijke vraagstukken. Zoals onder meer de seizoenale pieken in kusttoerisme waaruit dan weer zaken zoals seizoensarbeid en een hoge mobiliteitsdruk voortvloeien. Er is ook een specifiek sociaal weefsel aanwezig aan de kust met kenmerken zoals een hoge vergrijzingsgraad en ontgroening. Het hinterland krijgt dan weer te kampen met andere uitdagingen als waterbevoorrading en verzilting. Verder zorgen de ligging aan de zee en het landgebruik dat de kustregio sterk onderhevig is aan de gevolgen van klimaatopwarming. Kortom, de kust wordt dagelijks geconfronteerd met gebiedsspecifieke fenomenen en processen zowel op sociaal, economisch als ecologisch vlak en zal zich tegelijkertijd moeten aanpassen aan de klimaatverandering.

Deze eigenheid van de kustzone noodzaakt een gebiedsgerichte wetenschappelijke kennisbasis. De laatste jaren werd er vanuit het VLIZ dan ook stevig ingezet op het Compendium voor Kust en Zee om samen met de experten ter zake de meest relevante wetenschappelijke kennis, cijfers en informatie te bundelen en te ontsluiten. De publicatie KustINzicht2019, ontstaan in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen, valt binnen dit ruimer kader en vertrekt eveneens vanuit een neutrale en wetenschappelijk-onderbouwde aanpak. Er worden cijfers en tijdsreeksen vanuit verschillende sectoren en disciplines in een handig zakformaat bij elkaar gebracht. De bedoeling is niet enkel om lokale beleidsmakers en belanghebbenden te informeren maar evenzeer om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van kustgebonden kennis te verhogen. Het KustINzicht fungeert dan ook dikwijls als een doorverwijsportaal naar andere informatie- en databronnen zoals de Kennisgids van het Compendium voor Kust en Zee, het Kustportaal, Provincies in cijfers, etc.

U kan het KustINzicht vanaf nu raadplegen en downloaden via de Compendiumwebsite

Later dit jaar volgt er nog een ruimtelijke doorvertaling van de inhoud van het KustINzicht in het geoportaal het Kustportaal. De cijfers en kaarten van het KustINzicht zullen hier beschikbaar gesteld worden en voorzien zijn van alle functionaliteiten van het Kustportaal.

Wil u graag meer informatie over het KustINzicht, kan u mailen naar steven.dauwe@vliz.be

Pers:

 • voor interviews, quotes, beleidsvragen:
  gedeputeerde voor economie en streekontwikkeling voor de Provincie West-Vlaanderen, Jean de Bethune
  jean.debethune@west-vlaanderen.be of 050 40 34 24 of 0495 50 40 82
 • voor andere vragen:
  dienst communicatie, Sandro Delaere
  sandro.delaere@west-vlaanderen.be of 050 40 35 16 of 0497 72 31 84
 • voor het Vlaams Instituut voor de Zee
  communicatieverantwoordelijke VLIZ, Jan Seys
  jan.seys@vliz.be of 0478 37 64 13