Impact Compendium voor Kust en Zee | Compendium Kust en Zee

Impact Compendium voor Kust en Zee

Het Compendium voor Kust en Zee wordt als wetenschappelijk onderbouwde bron gebruikt in tal van publicaties, initiatieven en projecten. Een niet-exhaustief overzicht is vanaf nu raadpleegbaar onder 'Over het Compendium'.