Infosessie Interreg 2 Zeeën voor Vlaamse projectaanvragers | Compendium Kust en Zee

Infosessie Interreg 2 Zeeën voor Vlaamse projectaanvragers

Naar aanleiding van de komende oproep van het Interreg 2 Zeeën programma organiseert het 2 Zeeënprogramma een infosessie voor alle potentiële aanvragers. Deze infosessie vindt plaats op vrijdag 25 februari 2019 in Gent.

Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het Programma is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en heeft een totaalbudget van 241 miljoen euro om projecten te ondersteunen voor de periode van 2014 tot 2020. De algemene doelstelling is het ontwikkelen van een innovatief, kennis- en onderzoeksgebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën-gebied, waar natuurlijke hulpbronnen worden beschermd en de groene economie wordt bevorderd. Om dit te realiseren kunnen projecten die een directe bijdrage leveren aan één van de Specifieke Doelstellingen tot 60% van hun totale budget medegefinancierd worden.

Op 1 februari opent de 8e oproep voor het indienen van conceptnota's voor nieuwe projectvoorstellen. Die moeten worden ingediend voor 8 april. Alle potentiële aanvragers kunnen de infosessie bijwonen op 25 februari in het VAC Gent, gelegen vlak bij het NMBS-station Gent-Sint-Pieters. In de ochtend wordt er algemene informatie gegeven over het 2 Zeeën-programma en is er aandacht voor de context (o.a. de Brexit) waarin wordt gewerkt. Daarna ligt de focus op de belangrijkste elementen die je meeneemt bij de ontwikkeling van je projectaanvraag. In de namiddag komt het invullen van de aanvraagdocumenten aan bod. 

Link: www.interreg2seas.eu